Twitter


Jaarsma & de Boer

Disclaimer


De content van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, de eigenaar aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Ook is de eigenaar niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.